SQ

Единствениот NIPT тест кој прави разлика помеѓу мајчината и феталната DNA

Зошто да одберете Panorama?

Основни карактеристики

 • Panorama тестот се изведува преку едноставна постапка, земање на венска крв после деветта гестациска недела, без ризик за мајката и за бебето.
 • Panorama нуди локална генетска консултација пред и по добивање на разултатите, комплетно бесплатно, за сите кои сакаат да добијат повеќе информации за методологијата, принципот и состојбите кои ги анализира тестот.

Превземи Брошура

Клиничка предност

 • Panorama детектира состојби кои другите тестови не можат, вклучувајќи моларна бременост, триплоидија и vanishing twin.
 • Скринигот на сите состојби е со најголема сензитивност од сите останати NIPT тестови(за повеќе иформации ТУКА).
 • Благодарение на различната методологија во анализа на примерокот Panorama е единствениот NIPT тест кој прави разлика помеѓу мајчината и феталната DNA (за повеќе информации ТУКА)
Што испитува Panorama
Panorama ги испитува сите најчести генетски абнормалности кои се предизвикани од промена на бројот на хромозомите на плодот. Panorama е единствениот неинвазивен пренатален тест кој може да детектира триплоидија.

Персонализирани резултати

Panorama овозможува пациентите да добијат персонализиран резултат кој ви дава информација за здравјето на вашето бебе.

Низок ризик

 • Резултатот со низок ризик ви покажува дека е малку веројатно вашето бебе да има абнормалности кои спаѓаат во одбраниот Panorama панел.

Висок ризик

 • Високо ризичен резултат не значи дека вашето бебе има хромозомска абнормалност, туку тоа укажува дека веројатноста да ја има истата абнормалност е голема.
 • Резултатот со висок ризик не значи дека бебето има хромозомска абнормалност. Напротив, тоа укажува на многу голема веројатност дека бебето може да ја има таа состојба. Вашиот доктор може да препорача генетска консултација и / или специјалист за фетална медицина. Може да ви бидат понудени инвазивни дијагностички тестови како што се амниосинтеза или хорион биопсија. Не треба да се носат одлуки за прекинување бременост само врз основа на резултатот од Panorama тестот.

Без резултат

 • Во мал процент од случаите, Panorama можеби нема да биде во можност да добие доволно информации од Вашиот примерок за да се утврди прецизен резултат. Во овој случај препораката е да се земе втор примерок на крв и тестот да се повтори.
 • Потребно е понатамошно генетско советување, детална ултразвучна евалуација или дијагностичко испитување доколку повторно резултатот е со “no call“ нотификација
 • Достапни се бесплатни генетски информативни сесии. Закажете бесплатна информативна сесија со некој од нашите генетски консултанти на е-маил: info@genomiks.mk Овие еден-на-еден сесии се достапни пред или по тестирањето.

Panorama процес

Чекор 1

Препорака од доктор за Panorama тест

Чекор 2

Земање примерок (крв)

Чекор 3

Испраќање на примерокот во Natera и негова анализа

Чекор 4

Докторот го добива резултатот во рок од 7 до 10 работни дена